Képzési Program
Angol Nyelvi Képzési Program
Február 15 Bt.
6769 Pusztaszer Felszabadulás u.19.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012

A képzési program ismertetése

Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi képzéseinek programját. A képzési program nyilvános, és mindenki számára elérhető a www.lingostudio.hu honlapon.

A képzés modul rendszerben történik. A képzési programba a programban részt vevők az előzetes tudásszint-felmérés eredménye alapján csatlakozhatnak be. Az előzetes tudásszint-felmérés eredményéről minden csatlakozni kívánó jelentkezőt tájékoztatunk. Az előzetes tudásszint-felmérést előzetes egyeztetés alapján, ingyenesen végezzük.

A résztvevők különböző szinteken különböző moduloknál csatlakozhatnak be a képzésbe, így különböző szintig is juthatnak el a képzés során. Az egyes modulszintek az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeinek figyelembevételével kerültek kialakításra.

 A képzés moduljai:

  1. modul: Alapfokú kétnyelvű vizsga előkészítő (KER B1)
  2. modul: Középfokú kétnyelvű vizsga előkészítő (KER B2)
  3. modul: Felsőfokú kétnyelvű vizsga előkészítő (KER C1)

A program teljes óraszáma: változó

A képzési program minden moduljára vonatkozó információk:

a) minden képzési modul végezhető egyéni és csoportos formában is
b) a csoportos képzések esetében a maximális létszám 10 fő.
c) a képzésben résztvevő teljesítményét szóbeli és írásbeli felmérésekkel mérjük. A tudásfelmérésekről előzetesen tájékoztatjuk a diákokat. Az írásbeli tesztek főleg az adott modul / tanfolyam során elsajátított nyelvtani elemekkel foglalkozik, míg a szóbeli felmérések főként kommunikációs képességeket mérnek fel.
d) a képzés egyes moduljainak elvégzéséről a képzésben részt vevők akkor kapnak elvégzési igazolást, ha a modulhoz tartozó tudásfelméréseket legalább átlag 50%-os eredménnyel teljesítik.

A képzési program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek

A képzési program végrehajtásához az oktató helyiség az Orosháza, Könd utca 25. alatt található,a  csoport létszámtól függően ez lehet a megbízó székhelye is.

A tárgyi feltételeket, bútorzatot, oktatási eszközöket, hanganyagokat a Bt. önállóan biztosítja.

 A képzési program végrehajtásához szükséges személyi feltételek

A képzési program végrehajtásához a személyi feltételeket a Február 15 Bt. biztosítja képzett, képesített nyelvtanár, szükség szerint nyelvtanárok személyében.

A személyi feltételek részletes leírása megtalálható mindenki számára hozzáférhetően a www.lingostudio.hun honlapon.

Alapfokú nyelvvizsga előkészítő modul

Képzés megnevezése: angol nyelvi képzés / alapfokú nyelvvizsga előkészítő

Képzés jellege: nem akkreditált képzés

Képzés célja: a részvevőt felkészítse az államilag elismert, kétnyelvű, alapfokú nyelvvizsga sikeres letételére. Elsődleges cél az eddig tanult ismeretek rendszerezése, megerősítése és a nyelvvizsga típusfeladatok megismerése.

Előzetes tudásszint-felmérés minden résztvevő esetében történik

A képzés formája: egyéni vagy csoportos képzés.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

Hangzó szöveg értése: megérti a lényeget az érthető mindennapi beszéd során, amikor a munkahelyen, iskolában szabadidőben felmerülő témákról esik szó. Megérti azon rádió és televízió műsorok lényegét, ahol aránylag lassan és érthetően beszélnek az aktuális hírekről, személyes vagy szakmai témákról.
Olvasás: megérti azokat a szövegeket, amelyek a gyakrabban előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemekből épülnek fel. Megérti, amikor magánlevelekben eseményekről, érzésekről vagy kívánságokról írnak.
Társalgás: elboldogul a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazás során felmerülhet. Felkészülés nélkül képes bekapcsolódni társalgásokba, amelyek valamely ismert vagy számára érdekes témáról szólnak, ill. a mindennapi élethez kapcsolódnak.
Beszéd: egyszerű módon képes összekapcsolni a mondatait, hogy az élményeiről, bizonyos eseményekről, álmairól, reményeiről, terveiről beszéljen. Röviden indokolni és magyarázni tudja véleményét, terveit. Egyszerűen el tud mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét.
Írás: röviden, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tud írni az ismert vagy számára érdekes témákról. Élményekről, benyomásokról szóló magánlevelet meg tud írni.

Szükséges iskolai végzettség: nincs iskolai végzettséghez kötve
Szükséges szakmai végzettség, előképzettség: KER B1 szintnek megfelelő angol nyelvismeret
Képzés időtartama / óraszáma: 48-80 óra
Gyakorlati és elméleti órák megoszlása: 50-50%
Időbeosztás: Általában heti 1-3 alkalommal 2-4 tanóra
Képzésben résztvevők értékelése: a képzés során folyamatos írásbeli és szóbeli értékelés történik.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: a modul elvégzéséről igazolást adunk ki, amennyiben a résztvevő a modulhoz tartozó tudásfelméréseket legalább átlag 50%-os eredménnyel teljesíti.

Angol középfokú kétnyelvű vizsga előkészítő

Képzés megnevezése: Angol nyelvi képzés / középfokú kétnyelvű vizsga előkészítő

Képzés jellege: nem akkreditált képzés

Képzés célja: a résztvevőt felkészítse az államilag elismert középfokú kétnyelvű nyelvvizsgára. Eddig tanult ismeretek rendszerezése, megerősítése.

Előzetes tudásszint-felmérés: minden résztvevő esetében történik, kivéve azokat, akik programunk keretein belül végezték el az alapfokú vizsgára való felkészítést.

A képzés formája: egyéni vagy csoportos képzés.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

Hangzó szöveg értése: megérti a hosszabb beszédeket és előadásokat, ill. a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számára elég ismert. Megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló beszámolókat a televízióban. Érti a legtöbb filmet, ha a szereplők ismert dialektusban beszélnek.
Olvasás: el tudja olvasni a jelenkori problémákkal foglakozó cikkeket és beszámolókat, ill. ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megérti a kortárs irodalmi prózát.
Társalgás: bizonyos fokú folyékonysággal tud társalogni, így anyanyelvűekkel is el tud beszélgetni. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban úgy, hogy közben kifejti és fenntartja véleményét.
Beszéd: világos és részletes leírást tud adni sok mindenről, ami érdeklődési körébe tartozik. Egy ismert témáról ki tudja fejteni véleményét, úgy, hogy megemlíti az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait.
Írás: világos és részletes levelet tud írni sokféle, az érdeklődési körébe tartozó témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt közöl, ill. egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvel. Adott események és élmények személyes jelentőségét kiemelő levelet is meg tud fogalmazni.

Szükséges iskolai végzettség: nincs iskolai végzettséghez kötve
Szükséges szakmai végzettség, előképzettség: KER B2 szintnek megfelelő angol nyelvismeret
Képzés időtartama / óraszáma: 80-120 óra
Gyakorlati és elméleti órák megoszlása: 50-50%
Időbeosztás: Általában heti 1-3 alkalommal 2-4 tanóra
Képzésben résztvevők értékelése: a képzés során folyamatos írásbeli és szóbeli értékelés történik.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: a modul elvégzéséről igazolást adunk ki, amennyiben a résztvevő a modulhoz tartozó tudásfelméréseket legalább átlag 50%-os eredménnyel teljesíti.

Angol felsőfokú kétnyelvű vizsga előkészítő

Képzés megnevezése: angol nyelvi képzés / felsőfokú kétnyelvű vizsga előkészítő

Képzés jellege: nem akkreditált képzés

Képzés célja: a résztvevőt  felkészítse az államilag elismert felsőfokú kétnyelvű nyelvvizsgára. Eddig tanult ismeretek rendszerezése, megerősítése.

Előzetes tudásszint-felmérés: minden résztvevő esetében történik, kivéve azokat, akik programunk keretein belül végezték el a középfokú vizsgára való felkészítést.

A képzés formája: egyéni vagy csoportos képzés.

 

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

Hangzó szöveg értése: megérti az akár nehezebb, szakmai témájú hosszabb beszédeket és előadásokat, akár ismeretlen téma esetén is. Megérti a híreket és az aktuális eseményekről szóló beszámolókat a televízióban, akkor is, ha ezek értését nehezítő körülmények nehezítik (pl. háttérzaj, akcentus). Érti a legtöbb filmet, ha a szereplők ismert dialektusban beszélnek.
Olvasás: bármilyen nem szigorúan szakmai tartalmú cikket megért különösebb nehézségek nélkül. Megérti a kortárs irodalmi prózát.
Társalgás: teljes folyékonysággal tud társalogni, így anyanyelvűekkel is el tud beszélgetni. Aktívan és választékos nyelvezetet használva részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban úgy, hogy közben kifejti és fenntartja véleményét.
Beszéd: világos és részletes leírást tud adni a legfontosabb köznapi, politikai, gazdasági, országával kapcsolatos és globális kérdésekről. A témákról ki tudja fejteni véleményét, úgy hogy megemlíti az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait. Eközben választékos nyelvezetet is képes használni és keveset hibázik.
Írás: világos és részletes levelet tud írni szinte bármilyen személyes vagy hivatalos témában. Választékos angolsággal és az elvárt kohézióval meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt közöl, ill. egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvel.

Szükséges iskolai végzettség: nincs iskolai végzettséghez kötve
Szükséges szakmai végzettség, előképzettség: KER C1 szintnek megfelelő angol nyelvismeret
Képzés időtartama / óraszáma: 80-120 óra
Gyakorlati és elméleti órák megoszlása: 50-50%
Időbeosztás: Általában heti 1-3 alkalommal 2-4 tanóra
Képzésben résztvevők értékelése: a képzés során folyamatos írásbeli és szóbeli értékelés történik.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: a modul elvégzéséről igazolást adunk ki, amennyiben a résztvevő a modulhoz tartozó tudásfelméréseket legalább átlag 50%-os eredménnyel teljesíti.

Kiegészítő modul, nem KER szinthez igazodó szintű képzések esetében

Ebbe a modulba tartoznak azok a képzések, amelyek nem KER szinthez igazodnak.

Kifejezetten az egyéni, specifikus igények kielégítésére szolgáló modult dolgozunk ki ilyenkor az igények megismerése után.

Képzés jellege: nem akkreditált képzés

Képzés célja: a résztvevőt  felkészítse az adott speciális igény teljesítésére.

Előzetes tudásszint-felmérés: minden résztvevő esetében történik.

A képzés formája: egyéni vagy csoportos képzés.

Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

Hangzó szöveg értése: egyéni igényhez igazodó.
Olvasás: egyéni igényhez igazodó.
Társalgás: egyéni igényhez igazodó.
Beszéd: egyéni igényhez igazodó.
Írás: egyéni igényhez igazodó.

Szükséges iskolai végzettség: nincs iskolai végzettséghez kötve
Szükséges szakmai végzettség, előképzettség: nincs
Képzés időtartama / óraszáma: változó óraszámú
Gyakorlati és elméleti órák megoszlása: 50-50%
Időbeosztás: Általában heti 1-3 alkalommal 2-4 tanóra
Képzésben résztvevők értékelése: a képzés során folyamatos írásbeli és szóbeli értékelés történik.

Megszerezhető képesítés/bizonyítvány: a modul elvégzéséről igazolást adunk ki, amennyiben a résztvevő a modulhoz tartozó tudásfelméréseket legalább átlag 50%-os eredménnyel teljesíti.